Eerste PPI-vergunning verleend

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft 24 juni 2011 de eerste vergunning aan een premiepensioeninstelling (PPI) verleend. De vergunning is verleend aan BeFrank PPI N.V. Sinds het van kracht worden van de wet voor PPI’s op 1 januari 2011 zijn zes vergunningaanvragen voor PPI’s ingediend bij DNB. Er lopen nu nog vijf vergunningaanvragen waarvan de meerderheid in het tweede kwartaal 2011 is ingediend. De beslistermijn van 13 weken van deze vergunningaanvragen loopt nog.