DNB legt een last onder dwangsom en daarnaast een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan beleggingsonderneming Aon Hewitt Risk & Financial Management B.V.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Aon Hewitt Risk & Financial Management B.V. (hierna: Aon Hewitt) op 25 augustus 2016 een last onder dwangsom en op 1 november 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Beide formele maatregelen zijn opgelegd vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

DNB legt in totaal zes bestuurlijke boetes op aan Stichting GSFS Pensionfund en drie feitelijk leidinggevenden, en aan GSFS Asset Management B.V. en een feitelijk leidinggevende

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 januari 2017 bestuurlijke boetes opgelegd aan: Stichting GSFS Pensionfund van EUR 10.000,-, drie feitelijk leidinggevenden van Stichting GSFS Pensionfund van ieder EUR 25.000,- GSFS Asset Management B.V. van EUR 4.977.500,-, een feitelijk leidinggevende van GSFS Asset Management B.V. van EUR 50.000,- vanwege het overtreden van artikel 116 van de Pensioenwet, dan wel het feitelijk leidinggeven aan deze overtreding, dan wel het medeplegen van deze overtreding, dan wel het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van deze overtreding.