IBAN-omnummertool nu beschikbaar op OveropIBAN.nl

Iedereen die een Nederlandse IBAN wil opzoeken, kan vanaf vandaag terecht op de website OveropIBAN.nl . Op deze website is een ‘omnummertool’ beschikbaar die oude rekeningnummers kan omzetten naar IBAN-rekeningnummers die nodig zijn om geld over te maken. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) besloot hiertoe vorige maand nadat er nog veel vraag bleek naar een officiële service van de banken voor het omzetten van bankrekeningnummers. Sinds 1 augustus 2014 is Europa over op IBAN, de Europese overschrijving en de Europese incasso.

DNB: Economische vooruitzichten gunstiger dan eerder voorzien, economie komt op stoom

De Nederlandse economie is in een hogere versnelling terecht gekomen. Door het aantrekken van de binnenlandse bestedingen komt de Nederlandse economie in 2015 op stoom met een geraamde groei van 2%. Dat is de hoogste groei sinds 2008. De Nederlandse economie houdt dit groeitempo gemiddeld ook in 2016 en 2017 vast. De conjunctuur ontwikkelt zich daarmee positiever dan eerder werd voorzien. In lijn met de positievere vooruitzichten daalt de werkloosheid, laten de overheidsfinanciën een beter beeld zien en neemt de inflatie licht toe. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB legt een last onder dwangsom op aan Indubel Vermogensbeheer N.V.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 3 december 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Indubel Vermogensbeheer N.V., gevestigd te Amsterdam, vanwege het niet tijdig aanleveren van financiële rapportages aan DNB. Dit is een overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.