Persbericht: Inleiding president persconferentie Jaarverslag 2015

Het zijn economisch spannende tijden. De groeivooruitzichten van de wereldeconomie zijn met behoorlijke onzekerheden omgeven. Er zijn twijfels over de kracht van het economisch herstel in de VS. Ook de economieën van de opkomende landen, China voorop, herbergen de nodige conjuncturele risico’s. De recente wispelturigheid van de financiële markten weerspiegelt de toegenomen onzekerheden. De gevestigde industrielanden mogen blij zijn als de groei dit jaar de 2% nadert. Dat is een minder gunstig perspectief dan een jaar geleden nog kon worden geschetst.