DNB en politie pakken gezamenlijk illegale geldtransferkantoren aan

DNB en de politie hebben in de afgelopen periode gezamenlijk opgetreden tegen illegale geldtransferkantoren. Tijdens invallen bij deze zogeheten ‘underground bankers’ zijn inmiddels miljoenen euro’s in contanten in beslag genomen. Hierover heeft de politie met medewerking van DNB een videorapportage gemaakt, die vandaag is gepubliceerd.

MOB-vergadering: Banken lossen liquiditeitsproblemen op maandagochtend op

Banken hebben in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) toegezegd om eventuele liquiditeitsproblemen van pinacceptanten op de maandagochtend op te lossen. Knelpunten kunnen ontstaan als bijschrijving van de betaalde omzet van winkeliers later plaatsvindt dan urgente uitgaande betalingen. Waar mogelijk lossen banken dit op door de betaalde omzet eerder bij te boeken of incasso-opdrachten later op de dag (nogmaals) uit te voeren. Voor zover pinacceptanten hierdoor toch nog een liquiditeitstekort ondervinden, zullen banken in goed overleg met hun klant een voor beide partijen bevredigende oplossing bieden. Banken zullen dit actief en helder communiceren binnen hun kantorennetwerk en aan hun klanten. Over maximaal een jaar zal het MOB evalueren of het probleem adequaat is opgelost.  In het MOB is tevens gesproken over een meer algemene versnelling van de verwerking van het betalingsverkeer. Daarbij kan worden gedacht aan de real-time verwerking van transacties die in het weekend of op feestdagen worden gedaan. Dit moet mede worden gezien in de context van Europese ontwikkelingen. Het MOB heeft de banken opgeroepen in de volgende vergadering een uitgewerkte visie op sneller betalen te presenteren, en daarbij ook de contouren van een road map te schetsen.

DNB positief over verplichtstelling voorbereidende Solvency II rapportages verzekeraars

De Nederlandsche Bank (DNB) verwelkomt het besluit van het Ministerie van Financiën om met ingang van 2015 bij verzekeraars voorbereidende Solvency II rapportages verplicht te stellen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op weg naar de invoering van Solvency II per 1-1-2016, het nieuwe Europese raamwerk voor het toezicht op verzekeraars.

DNB positief over verplichtstelling voorbereidende Solvency II rapportages verzekeraars

De Nederlandsche Bank (DNB) verwelkomt het besluit van het Ministerie van Financiën om met ingang van 2015 bij verzekeraars voorbereidende Solvency II rapportages verplicht te stellen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op weg naar de invoering van Solvency II per 1-1-2016, het nieuwe Europese raamwerk voor het toezicht op verzekeraars.