Persbericht: Verzekeringssector staat voor fundamentele keuzes

Verzekeraars zullen de komende jaren een extra inspanning moeten leveren om in te spelen op de grote veranderingen in hun markt. Tegen de achtergrond van de lage rente-omgeving, dalende premievolumes, technologische ontwikkelingen en grote concurrentie in een markt die op onderdelen verzadigd is, zijn fundamentele keuzes nodig om een blijvend dienstbare en financieel solide verzekeringssector te waarborgen. Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in het vandaag verschenen rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector’.