DNB legt in totaal zes bestuurlijke boetes op aan Stichting GSFS Pensionfund en drie feitelijk leidinggevenden, en aan GSFS Asset Management B.V. en een feitelijk leidinggevende

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 januari 2017 bestuurlijke boetes opgelegd aan: Stichting GSFS Pensionfund van EUR 10.000,-, drie feitelijk leidinggevenden van Stichting GSFS Pensionfund van ieder EUR 25.000,- GSFS Asset Management B.V. van EUR 4.977.500,-, een feitelijk leidinggevende van GSFS Asset Management B.V. van EUR 50.000,- vanwege het overtreden van artikel 116 van de Pensioenwet, dan wel het feitelijk leidinggeven aan deze overtreding, dan wel het medeplegen van deze overtreding, dan wel het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van deze overtreding.