DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan beleggingsonderneming First Table Asset Consultants B.V.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 7 september 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan First Table Asset Consultants B.V. vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.