DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan beleggingsonderneming Cobber Finance B.V.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 1 november 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Cobber Finance B.V. (hierna: Cobber) vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.