DNB betaalt aanvullende wettelijke rente op DGS-uitkering aan 208 achtergestelde depositohouders DSB Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) keert als uitvoerder van het depositogarantiestelsel (DGS) begin februari aan een beperkt aantal achtergestelde deposanten van de voormalige DSB Bank aanvullende wettelijke rente uit. Het betreft een aanvulling op de uitkering die zij reeds ontvingen uit hoofde van het DGS. De aanvullende uitkering vloeit voort uit een uitspraak eind december van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een zaak die werd gevoerd namens ruim 200 achtergestelde deposanten.