Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten juni 2012

Ramingen DNB voor de Nederlandse economie: eerst krimp, dan langzaam herstel De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,6%, waarmee de dubbele dip een feit is. Vervolgens treedt langzaam herstel op. In 2013 is de groei nog een bescheiden 0,6%,  in 2014 klimt deze op tot 1,2%. De werkloosheid stijgt tot 6,4% in 2014. Hogere economische groei vergt breed vertrouwensherstel in Nederland en Europa, hiertoe zijn overtuigende beleidsmaatregelen gericht op de lange termijn noodzakelijk. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse raming van DNB, die vandaag is gepubliceerd.

Eerste PPI-vergunning verleend

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft 24 juni 2011 de eerste vergunning aan een premiepensioeninstelling (PPI) verleend. De vergunning is verleend aan BeFrank PPI N.V. Sinds het van kracht worden van de wet voor PPI’s op 1 januari 2011 zijn zes vergunningaanvragen voor PPI’s ingediend bij DNB. Er lopen nu nog vijf vergunningaanvragen waarvan de meerderheid in het tweede kwartaal 2011 is ingediend. De beslistermijn van 13 weken van deze vergunningaanvragen loopt nog.