Nederlands depositogarantiestelsel wordt meer risicogebaseerd

Vanaf 26 november geldt een nieuw, vooraf gefinancierd depositogarantiestelsel (DGS). Nederland heeft hiermee de Europese DGS-richtlijn geïmplementeerd. 1 De Nederlandsche Bank (DNB) start nu met de uitvoering van het nieuwe stelsel. Door de implementatie van de richtlijn wordt het Nederlandse depositogarantiestelsel meer risicogebaseerd. Financiële instellingen gaan in het nieuwe depositogarantiestelsel vooraf premies afdragen aan het nieuwe DGS-fonds. De hoogte van de premie is afhankelijk van het risicoprofiel van de bank.   Het DGS-fonds kan door DNB geactiveerd worden bij een bankfaillissement.

Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje

De professionalisering bij financiële instellingen bij het bewaken van de integriteitsrisico zet door, maar nog steeds blijken instellingen onvoldoende kennis te kunnen hebben van de risico’s die ze op dit terrein lopen. Niet met nieuwe wetgeving en regels, maar met een ‘back-to-basics’-benadering, gericht op de basale naleving van de bestaande regelgeving, moet de financiële sector -als poortwachter voor de toegang tot het financiële systeem- verder zijn verantwoordelijkheid nemen voor de beheersing van de risico’s.

Persbericht: Schikking met DGS IJsland, dossier Icesave afgerond

Met een schikking van ruim €48 miljoen ronden Nederland en IJsland het dossier Icesave na zeven jaar definitief af. Daarnaast krijgt De Nederlandsche Bank (DNB) nog ongeveer €14 miljoen die als gevolg van de kapitaalrestricties op een rekening in IJsland was geblokkeerd. Van dat bedrag gaat €12 miljoen naar de Nederlandse Staat en de rest naar de Nederlandse banken. Vorig jaar was de totale hoofdsom van de voorgeschoten bedragen (€ 1.636 miljoen, waarvan € 1.428 miljoen voor rekening van de Nederlandse Staat) al terug.

IBAN-omnummertool nu beschikbaar op OveropIBAN.nl

Iedereen die een Nederlandse IBAN wil opzoeken, kan vanaf vandaag terecht op de website OveropIBAN.nl . Op deze website is een ‘omnummertool’ beschikbaar die oude rekeningnummers kan omzetten naar IBAN-rekeningnummers die nodig zijn om geld over te maken. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) besloot hiertoe vorige maand nadat er nog veel vraag bleek naar een officiële service van de banken voor het omzetten van bankrekeningnummers. Sinds 1 augustus 2014 is Europa over op IBAN, de Europese overschrijving en de Europese incasso.

DNB: Economische vooruitzichten gunstiger dan eerder voorzien, economie komt op stoom

De Nederlandse economie is in een hogere versnelling terecht gekomen. Door het aantrekken van de binnenlandse bestedingen komt de Nederlandse economie in 2015 op stoom met een geraamde groei van 2%. Dat is de hoogste groei sinds 2008. De Nederlandse economie houdt dit groeitempo gemiddeld ook in 2016 en 2017 vast. De conjunctuur ontwikkelt zich daarmee positiever dan eerder werd voorzien. In lijn met de positievere vooruitzichten daalt de werkloosheid, laten de overheidsfinanciën een beter beeld zien en neemt de inflatie licht toe. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).